Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 04.02.2019 г.-15.02.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 04.02.2019 - 15.02.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   От 09.02.2019 г. в област Търговище е отменена грипната епидемия.
   Броят на заболелите от ОРЗ е под епидемичните стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 22 на Варицела;
•   1 на Скарлатина;
•   1 на Ентероколит;
• 95 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 77 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 160 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 8 предписания:
- 1 на собственик на мотел от община Търговище за превеждане към здравните изисквания на пералните помещения;
- 2 предписания за привеждане към здравните изисквания на пералните помещения в детско заведение и обществена пералня;
- 1 за осигуряване на топла течаща вода в умивалните на учебно заведение от община Омуртаг;
- 1 до началник експлоатационен район гр. Попово за правилно дозиране на хлорни препарати при обеззаразяването на водата в две населени места от общината;
- 1 за правилно дозиране на хлорни препарати при обеззаразяването на водата в две населени места от община Търговище;
- 1 за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели до крайния потребител в населено място от община Търговище;
- 1 до собственик на фитнес зала от община Търговище за допускане на персонал на работа с нередовна лична здравна документация.

   Съставени са 4 акта:
- 1 на лице, работещо във фризьорски салон от община Търговище с нередовна лична здравна документация;
- 1 на лице, работещо във фитнес зала със щанд за търговия с храни за работа с нередовна лична здравна документация;
- 2 на лица, работещи без лична здравна документация в увеселителни и питейни заведения от община Попово.

  Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
  Извършени са общо 183 проверки:
- Проверени са 109 обекта с обществено предназначение и 32 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 42 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
  Не са констатирани нарушения.

  РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    ● Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 34 бр.
    ● Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 5 бр.
    ● Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 87 бр.
    ● Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 169 бр.
    ● Заверени Експертни Решения до РДСП – 169 бр.
    ● Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 147 бр.
    ● Изпратени Експертни Решения до работодатели – 61 бр.

  Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    ● Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 10 бр.
    ●Във връзка с предстоящото подписване на допълнителни споразумения към индивидуалните договори на изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ са издадени 26 становища.

  Медико – статистическа и икономическа информация:
    ● Извършена проверка в „МБАЛ – Търговище” АД във връзка с определяне ниво на компетентност на Спешно отделение;
    ● Извършена проверка в „МБАЛ - Попово“ ЕООД по повод подадено уведомление за повишаване броя на легловия фонд;
    ● Изготвен и изпратен анализ до МЗ относно използваемостта на легловия фонд на лечебните заведения на територията на област Търговище, във връзка с чл.8б от Наредба №49/2010г.
    ● Предоставяне информация на МЗ, относно контрола върху актовете, издадени за органите за експертиза на временна неработоспособност за 2018г.
           
  Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
   ● Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) –  72 бр.;
   ● Проверка на протоколи, представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр / - 13 бр.;
   ● Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества/  първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки / първи и втори екземпляр/ от аптеки-  25 бр.

  Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
   ● Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.
       
   Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 20 броя води по държавен здравен контрол и 4 броя по искане на физически и юридически лица;
Измерване на факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект.

   Профилактика и промоция на здравето:
   През периода се проведоха обучения на медицинските специалисти от здравните кабинети към детските заведения и училищата от общините Търговище, Попово и Омуртаг.
Обученията са направени във връзка с изготвяне на Анализ на здравословното състояние на децата и учениците от област Търговище.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.