Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 18.02.2019 г.-22.02.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 18.02.2019 - 22.02.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    8 на Варицела;
•    2 на Скарлатина;
•    2 на Ентероколит;
•    1 на Лаймска борелиоза;
•    1 на Вирусен Хепатит „В”;
•    38 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 52 проверки.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 98 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 5 предписания:
- 1 предписания за привеждане към здравните изисквания на пералните помещения в детско заведение от община Попово;
- 1 за установяване на причините за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели до крайния потребител в населено място от община Търговище;
- 2 по повод на постъпила жалба до Кмета и физическо лице на населено място от община Омуртаг, за предприемане на всички необходими мерки за почистване на септична яма и недопускане на замърсяване на улица с фекални отпадъци;
- 1 на Управител, стопанисващ ведомствен водоизточник за осигуряване на вода, отговаряща на изискванията на Наредба №9/2001 г..
   Съставени са 2 акта:
- 1 за липса на дезинфектант в студио за красота от община Омуртаг;
- 1 за подаване на вода до крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от община Търговище.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 111 проверки:
- Проверени са 69 обекта с обществено предназначение и 24 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 18 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
    За констатирани нарушения е направено 1 предписание на Директора на учебно заведение за спазване изискванията на чл. 56 от Закона за здравето.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    ● Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 22 бр.
    ● Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 6 бр.
    ● Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 55 бр.
    ● Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 86 бр.
    ● Заверени Експертни Решения до РДСП – 86 бр.
    ● Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 54 бр.
    ● Изпратени Експертни Решения до работодатели – 29 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    ● Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.
           
   Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
   Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.
       
   Лабораторен контрол:
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 24 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
- 4 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 2 броя храни по искане на физически и юридически лица;
- 6 бр. смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица.
Измерване на факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.