Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 25.02.2019 г.-01.03.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 25.02.2019 - 01.03.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 5 на Варицела;
• 1 на Ентероколит;
• 2 на Лаймска борелиоза;
• 37 на остри респираторни заболявания. 
При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 82 проверки.

  Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  През периода са извършени 138 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 3 предписания:
- 2 предписания за привеждане към здравните изисквания на пералните помещения в хотели от община Търговище и община Омуртаг;
- 1 за правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяването на подаваната вода от централното водоснабдяване  до крайния потребител на населеното място от общ. Омуртаг.
- 2 на юридически лица от общ. Антоново за  спазване изискванията на чл.56 от ЗЗ.
  Съставен е 1 акт на лице работещо в козметичен салон с нередовна ЛЗК.


  Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
  Извършени са общо 97 проверки:
- Проверени са 64 обекта с обществено предназначение и 23 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 10 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
За констатирани нарушения са направени 2 предписание на юридически лица от общ. Антоново за  спазване изискванията на чл.56 от ЗЗ.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 18 бр.
• Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 4 бр.
• Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 50 бр.
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 113 бр.
• Заверени Експертни Решения до РДСП – 113 бр.
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 81 бр.
• Изпратени Експертни Решения до работодатели – 22 бр.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
• Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.
   Медико-статистическа и икономическа информация:     
• Извършена проверка във връзка с изпълнението на задълженията по чл. 28, ал.3 от Закона за кръвта.
• Извършена проверка за съответствия на „Сдружение за развитие на българското здравеопазване“ съгласно Заповед РД 02-29/25.02.2019г. на Министерство на здравеопазването.
• На основание чл. 7, ал.2 от Наредба №29/10.12.1996г. на Министерство на здравеопазването за организационно-методична помощ в системата на здравеопазването и постъпили предложения от ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ от област Търговище са определени със Заповед районни и общински специалисти.
   Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
• Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества/  първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки / първи и втори екземпляр/ от аптеки- 2 броя.
• Извършени 4 проверки във връзка с подадено заявление за издаване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти.
• Издаване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти – 4 броя.

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.
•  Участие в координационен механизъм в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“.
       
    Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на 16 броя води по държавен здравен контрол и 5 броя по искане на физически и юридически лица.
Измерване на факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект.

   Профилактика и промоция на здравето:
   Съвместно с Клуба на НСО и предоставена презентация от РЗИ бе проведено обучение на родители от кв. „Малчо Малчев” на тема: „Морбили”.
 


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.