Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 05.03.2019 г.-08.03.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 05.03.2019 - 08.03.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  3 на Варицела;
•  1 на Ентероколит;
• 33 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 45 проверки. Издадени са 3 предписания, до ОПЛ-по ЗУО, стерилизация на инструменти, писмо на МЗ с изходящ№16-00-29/26.02.2019г. и представяне на информация за деца без данни за имунизация за МПР.


   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 120 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 4 предписания:
-  2 до технически ръководители на ЕР гр. Омуртаг и гр. Антоново за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в с. Първан и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
-  1 предписания за уведомяване на населението за влошени микробиологични качества на водата от местна чешма в населено място от общ. Омуртаг и поставяне на надпис „Водата е негодна за пиене“;
-  1привеждане към здравните изисквания на пералните помещения в детско заведение от общ. Попово.
   Съставени са 3 акта за  подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели населените места от общ. Омуртаг и общ. Антоново.


   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 78 проверки:
-  Проверени са 50 обекта с обществено предназначение и 12 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
-  16 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
За констатирани нарушения е направено 1 предписание на юридическо лице, стопанисващо кафе-аперитив от общ. Търговище за  спазване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•  Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 8 бр.
•  Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 4 бр.
•  Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 37 бр.
•  Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 81 бр.
•  Заверени Експертни Решения до РДСП – 81 бр.
•  Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 48 бр.
•  Изпратени Експертни Решения до работодатели – 31 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•  Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 4 бр.
•  Изготвяне и издаване на Удостоверение и Заповед за промяна в обстоятелствата на индивидуална практика за първична медицинска помощ.


    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
•  Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) –  33 бр.
•  Проверка на протоколи представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр / - 7 бр.;
•  Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества/  първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки / първи и втори екземпляр/ от аптеки- 18 бр.;

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

   Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на 13 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица.
   Изследване на 1 брой дезинфекционен разтвор.
   Изследване на 1 брой храна и 3 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически  и юридически лица.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.