Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 18.03.2019 г.-22.03.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 18.03.2019 - 22.03.2019 г.

  Противоепидемична дейност:
  Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
  Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  5 на Варицела;
•  2 на Скарлатина;
•  1 на Ротав. гастроентерит;
•  1 на Хламидия;
• 21 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 81 проверки. Издадени са 8 предписания за констатирани несъответствия.
    Съставен е 1 акт на детска учителка в ДГ-за прием на дете без данни за извършени имунизации и реимунизации.

  Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  През периода са извършени 168 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 6 предписания:
- 1 до технически ръководител от ЕР Търговище за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
- 1 до водомайстор на населено място от общ. Омуртаг за правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяването на питейната вода;
- 2 за привеждане на перални помещения към изискванията на Наредба№12/16.11.2018г. в ДГ от общ. Опака и Дом за стари хора от общ. Попово;
- 1 до Директора на учебно заведение за привеждане на здравните изисквания на компютърните зали;
- 1 за извършване на ремонтни дейности в детско заведение от общ. Опака.
  Съставен е 1 акт за  подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населеното място от общ. Търговище.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 121 проверки:
 - Проверени са 62 обекта с обществено предназначение и 25 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
 - 34 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 9 бр.
• Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 1 бр.
• Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 52 бр.
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 61 бр.
• Заверени Експертни Решения до РДСП – 61 бр.
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 35 бр.
• Изпратени Експертни Решения до работодатели – 19 бр.


   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
• Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.
   Медико-статистическа и икономическа информация:     
• Провеждане на общи събрания на регионалните колегии на зъботехниците и помощник-фармацевтите за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на съсловните им организации, във връзка с изменението и допълнението на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. В тази връзка са изготвени регистри на практикуващите професията си на територията на област Търговище зъботехници и помощник-фармацевти.
    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
•  Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 3 бр.
•  Проверка на протоколи представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр / - 1бр.
•  Предоставени специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки  – 3 бр.
    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:                                           
-  13  броя води по държавен здравен контрол;
-  19 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
-    4 броя козметика по държавен здравен контрол.
    Измерване факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект.
    Изследване на ХЕА като са обхванати  12 човека по искане на физически и юридически лица.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.