Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 25.03.2019 г.-29.03.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 25.03.2019 - 29.03.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  5 на Варицела;
•  6 на Скарлатина;
•  2 на Ентероколит;
•  1 на Ротав. гастроентерит;
• 22 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 48 проверки. Издадени са 10 предписания за констатирани несъответствия.
    Съставен е 1 акт на родител  отказващ имунизации на детето си.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 63 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 3 предписания и са съставени 2 акта, от които:
 - 1 предписание до технически ръководител от ЕР Антоново за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
 - 1 предписание за поставяне на етикети на български език върху опаковките на козметични продукти;
 - 1 предписание за привеждане на перални помещения към изискванията на Наредба №12/16.11.2018г. в социално заведение от общ. Попово;
 - 1 акт за  подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населеното място от общ. Антоново;
 - 1 акт на помощен персонал в детско заведение за работа  с дезинфекционен разтвор с концентрация под нормата.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 125 проверки:
 - Проверени са 66 обекта с обществено предназначение и 17 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
 - 42 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
При извършване на съвместни нощни проверки с МВР по спазване на изискванията на чл.56 от Закона за здравето за констатирани нарушения свързани с пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места са съставени 6 акта, от които 5 на физически лица -клиенти на заведения за хранене и развлечения и игрални зали  и 1 на юридическо лице стопанисващо кафе-аперитив от общ. Търговище. Направени са  и 3 предписания на юридически лица, собственици  на заведения и игрални зали от общ. Търговище за създаване на предпоставки за тютюнопушене и нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•  Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 13 бр.
•  Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 9 бр.
•  Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 37 бр.
•  Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 93 бр.
•  Заверени Експертни Решения до РДСП – 93 бр.
•  Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 38 бр.
•  Изпратени Експертни Решения до работодатели – 27 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•  Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.

    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
•  Извършени 4 броя проверки на аптеки в град Попово, във връзка с ЗЛПХМ и ЗКНВП (текущ контрол по спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове).
•  Извършени 8 броя проверки на аптеки в град Омуртаг, във връзка с ЗЛПХМ и ЗКНВП (текущ контрол по спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове).

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.
•  Участие в координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:                                           
- 11  броя води по държавен здравен контрол и 6 броя по искане на физически и юридически лица;
-   5 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
-   2 броя козметика по държавен здравен контрол.
Измерване факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект.
Изследване на ХЕА като са обхванати  8 човека по искане на физически и юридически лица.





                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.