Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 01.04.2019 г.-05.04.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 01.04.2019 - 05.04.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 2 на Скарлатина;
• 1 на Ентероколит;
• 1 на Бактериален менингит;
• 23 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 57 проверки. Издадени са 6 предписания за констатирани несъответствия.
           
   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 67 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения e направенo 1 предписаниe до водомайстор от общ. Антоново за недопускане на подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с повишено съдържание на хлор в населено място от общината.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 110 проверки:
- Проверени са 50 обекта с обществено предназначение и 20 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 40 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.            
   За констатирано нарушение е направено предписание на юридическо лице, собственик  на кафе – бар от общ.Търговище за създаване на предпоставки за тютюнопушене и нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•  Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 13 бр.
•  Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 9 бр.
•  Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 37 бр.
•  Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 93 бр.
•  Заверени Експертни Решения до РДСП – 93 бр.
•  Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 38 бр.
•  Изпратени Експертни Решения до работодатели – 27 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•  Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.

    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
• Извършени 4 броя проверки на аптеки в град Попово, във връзка с ЗЛПХМ и ЗКНВП (текущ контрол по спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове).
• Извършени 8 броя проверки на аптеки в град Омуртаг, във връзка с ЗЛПХМ и ЗКНВП (текущ контрол по спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове).

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.
•  Участие в координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:                                           
-  14  броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
-  10 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.