Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.04-15.04.2019 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.04 до 15.04.2019 година


   1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа

        район Омуртаг
-    с. Красноселци- през 2 дни 24 часа има вода

        район Попово
-    с. Заветно-получава вода всеки ден по 10 часа

   2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 22 броя.

   3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 26 броя.

   4.  От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  6 бр.
-  с. Кьосевци- вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 3,1 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Птичево-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 1,2 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Еленово, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-68 mg/l.
-  с. Ломци, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-80 mg/l.
-  с. Дриново, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-76 mg/l.
-  с. Тръстика- вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 1,6 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

   5.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  1 бр.

   6.  От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

   7.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 4 бр.

   8.  От тях не отговаря  на изискванията -  1 бр.
-  с. Горско село–„Чешма пред кметството”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
 
   9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.


  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.


  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.04-15.04.2019 г. – 4 брой.
-  Ентероколит    -  4
който няма причинна връзка с качествата на водата


  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Предписаниe    -  4 бр.   
 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.