Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 08.04.2019 г.-12.04.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 08.04.2019 - 12.04.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  4 на Варицела;
•  3 на Ентероколит;
•  1 на Ротавирусен гастроентерит;
•17 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 51 проверки. Издадени са 7 предписания за констатирани несъответствия.
           
   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 91 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 4 предписания:
-  2 предписания  за представяне на лична здравна документация на работещи в обекти за хранене и развлечение и за търговия с храни от общините  Омуртаг и Търговище.
-  2 предписания до Директор на учебно заведение от общ.Омуртаг за подобряване хигиенното състояние и извършване на ремонтни дейности в сградата на училището и общежитие.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 126 проверки:
-  Проверени са 61 обекта с обществено предназначение и 23 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
-  42 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
   Не са констатирани нарушения.          

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 6 бр.
• Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 0 бр.
• Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 42 бр.
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 69 бр.
• Заверени Експертни Решения до РДСП – 69 бр.
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 39 бр.
• Изпратени Експертни Решения до работодатели – 38 бр.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
   Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.
   Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
•  Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) –  6 бр.
•  Проверка на протоколи представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр / - 2 бр.;
•  Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества/  първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки / първи и втори екземпляр/ от аптеки- 13 бр.;

   Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
-  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване


    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:                                           
-  16  броя води по държавен здравен контрол и 5 броя по искане на физически и юридически лица;
-  13 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
-    3 броя изследвани храни по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица и 3 броя смивове от работни/контактни повърхности.
   Изследване на ХЕА като са обхванати  16 човека по искане на физически и юридически лица.


   Здравно-профилактична дейност:
   Във връзка със 7-ми Април „Световен ден на здравето“ РЗИ–Търговище проведе конкурс за рисунка сред участници по Регионална програма „Аз умея здравословно да живея“, на тема „Моето здраве“.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.