Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 15.04.2019 г.-19.04.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 15.04.2019 - 19.04.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    2 на Варицела;
•    1 на Ентероколит;
•    1 на Скарлатина;
•    16 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 48 проверки.           

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 79 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 9 предписания, от които:
- 2 до водомайстори от общ. Антоново и общ. Попово за недопускане на подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с повишено съдържание на хлор в населени места от общините;
- 2 до Кметове на населени места от общ. Омуртаг за информиране на населението за влошено качеството на водата от местни чешми и поставяне на табела „Водата е негодна за пиене“;
- 1 на технически ръководител от ЕР Антоново за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общината и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
- 1 на управител на хотел от общ. Търговище за представяне на договор с обществена пералня за изпиране на спалното бельо;
- 1 управител на хотел за представяне на меню, съобразено с изисквания на нормативната база, поради пребиваване туристическа група деца на възраст 7-10 година на база изхранване;
- 1 на собственик на щанд за козметика в магазин от общ. Търговище за поставяне на информация на български език на етикети на козметични продукти;
- 1 до директор на училище от общ. Търговище за извършване на частичен ремонт в общежитие към учебното заведение.
   Съставен е и един акт за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населеното място от общ. Антоново.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 105 проверки:
- Проверени са 47 обекта с обществено предназначение и 24 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
-  34 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
   За констатирани нарушения са съставени 5 акта:
- 4 акта на физически лица, клиенти на заведение за не спазване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места;
- 1 акт на юридическо лице, собственик на заведение за нарушение на изискванията на чл.56 от Закона за здравето.    

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•     Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 3 бр.
•     Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 2 бр.
•     Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 42 бр.
•     Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 87 бр.
•     Заверени Експертни Решения до РДСП – 87 бр.
•     Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 71 бр.
•     Изпратени Експертни Решения до работодатели – 32 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•  Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.

    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
•  Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) –  6 бр.
•  Проверка на протоколи представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр / - 1 бр.;

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:                                           
-  18  броя води по държавен здравен контрол и 4 броя по искане на физически и юридически лица;
-    4 броя дезинфекционни разтвори  и 4 броя козметика по държавен здравен контрол;
-    1 брой изследвани храни по искане на физически и юридически лица и 3 броя смивове от работни/контактни повърхности.
Изследване на ХЕА, като са обхванати  30 човека по искане на физически и юридически лица.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.