Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 22.04.2019 г.-25.04.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 22.04.2019 - 25.04.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    9 на Варицела;
•    1 на Ентероколит;
•    5 на Скарлатина;
•  12 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 33 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 79 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения от проверки по текущ здравен контрол са направени 2 предписания до Кметове на населени места от общ. Търговище и общ. Омуртаг за информиране на населението за влошено качеството на водата от местни чешми и поставяне на табела „Водата е негодна за пиене“.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 107 проверки:
  - Проверени са 57обекта с обществено предназначение и 16 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
  -  38 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
    За констатирани нарушения са съставени 5 акта:
- 4 акта на физически лица, клиенти на заведение за не спазване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места;
- 1 акт на юридическо лице, собственик на заведение за нарушение на изискванията на чл.56 от Закона за здравето.    

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•    Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 2 бр.
•    Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 4 бр.
•    Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 62 бр.
•    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 85 бр.
•    Заверени Експертни Решения до РДСП – 85 бр.
•    Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 69 бр.
•    Изпратени Експертни Решения до работодатели – 28 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•  Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 4 бр.

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:                                           
-  13  броя води по държавен здравен контрол и 6 броя по искане на физически и юридически лица;
-    5 броя дезинфекционни разтвори  по държавен здравен контрол;
-    1 брой изследвани храни по искане на физически и юридически лица и 3 броя смивове от работни/контактни повърхности;
    Изследване на ХЕА, като са обхванати  6 човека по искане на физически и юридически лица.
   Измерване факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.