Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.04-30.04.2019 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.04 до 30.04.2019 година


   1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
        район Омуртаг
-    с. Г. Църквище- през 5 дни 2 дни има вода

   2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 27 броя.

   3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 27 броя.

   4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  3 бр.
-  с. Коноп- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 40/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 18/100 KOE/ml.
-  с. Г. Кабда- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 32/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 13/100 KOE/ml.
-  с. Пресиян, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 38/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 16/100 KOE/ml.

    5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  5 бр.

    6. От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

    7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 4 бр.

    8. От тях не отговаря  на изискванията -  4 бр.
-   с. Врани кон–„Малката чешма”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
-   с. Угледно–Селска чешма, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
-   с. Плъстина–чешма”Хюсеинбей”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
-   с. Горна Кабда–„Голямата чешма”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.
 
    9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници –  1 брой.
  10. Същата отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.04-30.04.2019 г. – 4 броя.
-       Ентероколит                            - 2
-       Ротавирусен ентероколит    -2
който няма причинна връзка с качествата на водата
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-       Акт             -  2бр.   
-       Предписаниe    -  4 бр.   

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.