Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 30.04.2019 г.-10.05.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 30.04.2019 - 10.05.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  24 на Варицела;
•    3 на Ентероколит;
•    8 на Скарлатина;
•    1 на Ротавирусен гастроентерит;
•    34 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 55 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 85 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения от проверки по текущ здравен контрол са направени 2 предписания, от които 1 до Директор на учебно заведение от община Търговище за подмяна на счупени прозорци в коридор и 1 на технически ръководител от ЕР – Търговище за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели  в две населени места от община Търговище и доказване на качеството и с лабораторен контрол.
Съставен е един акт за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от община Търговище.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 126 проверки:
  - Проверени са 56 обекта с обществено предназначение и 26 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
  - 44 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
За констатирани нарушения са направени 2 предписания на юридически лица, стопанисващи хранителни обекти от община Търговище за спазване изискванията на чл. 56 от Закона за здравето.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•  Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 8 бр.
•  Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 6 бр.
•  Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 50 бр.
•  Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 253 бр.
•  Заверени Експертни Решения до РДСП –253 бр.
•  Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 118 бр.
•  Изпратени Експертни Решения до работодатели – 53 бр.


    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•  Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 7 бр.
    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване;
•  Участие в координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:                                           
  - 23  броя води по държавен здравен контрол и 3 броя по искане на физически и юридически лица;
  -   2 броя козметика по държавен здравен контрол;
  -   3 броя дезинфекционни разтвори  по държавен здравен контрол;
  -   7 броя изследвани храни по искане на физически и юридически лица;
  - 12 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.