Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 13.05.2019 г.-17.05.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 13.05.2019 - 17.05.2019 г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•   8 на Варицела;
•   3 на Ентероколит;
•   7 на Скарлатина;
•   1 на Хепатит - неуточнен;
• 17 на остри респираторни заболявания. 
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 46 проверки.           

     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     През периода са извършени 70 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения от проверки по текущ здравен контрол са направени 5 предписания, от които:
- 2 до Директори на учебно заведение и детско заведение от община Попово за ремонтни дейности и отстраняване на течове в общежитие към учебно заведение и детска градина;
- 3 до Кметове на населени места от община Попово за допълнително обеззаразяване на местни водоизточници и информиране на населението за качеството на водата от тях.
    При извършване на насочени съвместни проверки с МВР във връзка със засилен контрол по време на 242 традиционен пролетен панаир Търговище са направени 1 предписание на юридическо лице, стопанисващо бирария за незабавно подлагане на предварителните медицински прегледи и изследвания  на част от наетите лица и 6 акта, от които:
- 1 на юридическо лице, стопанисващо бирария за непредставяне и липса на лична здравна документация на част от работещия персонал в момента на проверката;
- 5 на персонал, работещ в бирарии за непредставяне на лична здравна документация в момента на извършване на проверката.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 119 проверки:
-  Проверени са 57 обекта с обществено предназначение и 22 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
-  40 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
   Не са констатирани нарушения.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•  Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 4 бр.
•  Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 3 бр.
•  Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 54бр.
•  Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 45 бр.
•  Заверени Експертни Решения до РДСП – 45 бр.
•  Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 82 бр.
•  Изпратени Експертни Решения до работодатели – 22 бр.


    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•  Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.
    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
•  Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) –  17 бр.
•  Проверка на протоколи представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр / - 3 бр.;
•  Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества/  първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки / първи и втори екземпляр/ от аптеки- 6 бр.;
    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване;

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:                                           
-  13  броя води по държавен здравен контрол и 6 броя по искане на физически и юридически лица;
-    2 броя козметика по държавен здравен контрол;
-    5 броя дезинфекционни разтвори  по държавен здравен контрол;


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.