Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 20.05.2019 г.-23.05.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 20.05.2019 - 23.05.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    27 на Варицела;
•    3 на Ентероколит;
•    2 на Скарлатина;
•    1 на Лаймска болест;
•    14 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 59 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 70 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения от проверки по текущ здравен контрол са направени 3 предписания, от които:
    - 1 до Кмет на населено място от община Антоново за допълнително обеззаразяване на местни водоизточници и информиране на населението за качеството на водата от тях;
    - 1 до технически ръководител от ЕР Антоново за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от община Антоново и доказване на качеството и с лабораторен контрол.
    Съставен е 1 акт за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населеното място от община Антоново.
    
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 131 проверки:
  - Проверени са 64 обекта с обществено предназначение и 29 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
 -  38 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
Не са констатирани нарушения.

РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•    Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 4 бр.
•    Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 2 бр.
•    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 31 бр.
•    Заверени Експертни Решения до РДСП – 31 бр.
•    Изпратени Експертни Решения до работодатели – 42 бр.
Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 4 бр.
Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•    Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване;
•   Участие в конференция за представяне на Проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново”.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:                                           
 - 14  броя води по държавен здравен контрол и 4 броя по искане на физически и юридически лица;
 -   2 броя храни по искане на физически и юридически лица;
 -   4 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
 -   4 броя дезинфекционни разтвори  по държавен здравен контрол;
Измерване на фактори на жизнената среда по държавен здравен контрол в 1 обект. Няма несъответствия при извършените измервания.

    Профилактика и промоция на здравето:
„Аз умея здравословно да живея!“ е регионалната програма, разработена от експерти от РЗИ –Търговище, по която се работи трета поредна година. Програмата е предназначена за ученици от първи до четвърти клас като целта е да се повиши информираността на децата по отношение на здравословния начин на живот и да се създадат навици и умения за здравословно хранене. През тази година тя се прилага при учениците от третите класове на I ОУ „Хр. Ботев” и II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище.  През учебната година се проведоха редица интерактивни обучения по теми, свързани със здравословния начин на живот, изработваха се здравословни сандвичи, правиха се конкурси за рисунка на тема „Моето здраве”. На 20.05.2019 г. и 22.05.2019 г. се проведоха заключителните занятия на открито, в които предимно се наблегна на спортните игри за популяризиране двигателната активност на подрастващите.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.