Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.05-31.05.2019 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.05 до 31.05.2019 година


    1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа

        район Омуртаг
-    с. Г. Църквище- през 5 дни 2 дни има вода
-    с. Красноселци-през 2 дни 12 часа има вода
-    с. Плъстина-получава вода пре ден
-    с. Рътлина-получава вода през ден
-    с. Горно Новково- получава вода през ден

   2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 19 броя.

   3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 19 броя.

   4.  От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  2 бр.
-  с. Пиринец- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 30/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.
-  с. Ястребино-вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 1,5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

    5.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  6 бр.

    6.  От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.
-   с. Черни бряг- вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 1,7 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-   с. Пролаз- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 20/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 4/100 KOE/ml., “Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml.

    7.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 5 бр.

    8.  От тях не отговарят  на изискванията -  3 бр.
-   с. Язовец– селска чешма , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
-   гр. Антоново—„Политинска чешма” до казаните, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
-   гр. Антоново—чешма ”Старата мелница”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

    9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.
  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.05-31.05.2019 г. – 3 броя.
-  Ентероколит        - 3
който няма причинна връзка с качествата на водата
   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-  Предписаниe    -  6 бр.   
-  Актове  -  2 бр.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.