Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 27.05.2019 г.-31.05.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 27.05.2019 - 31.05.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    25 на Варицела;
•    2 на Скарлатина;
•    14 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 44 проверки.           

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 72 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения от проверки по текущ здравен контрол е направено едно предписание за спазване на изискванията при продажбата на дрехи втора употреба в обект от община Омуртаг.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 124 проверки:
 - Проверени са 70 обекта с обществено предназначение и 18 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
 -  36 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
Не са констатирани нарушения.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•   Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 3 бр.
•   Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 3 бр.
•   Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище –35 бр.
•   Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 78 бр.
•   Заверени Експертни Решения до РДСП – 78 бр.
•   Изпратени Експертни Решения до работодатели – 36 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
• Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.
    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
•  Извършени 9 проверки на аптеки на територията на област Търговище във връзка със Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания:
    - 6 броя води по държавен здравен контрол и 4 броя  по искане на физически и юридически лица;
    - 1 брой козметика;
    - 6 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
    - 1 брой храни;
    - 14 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически  и юридически лица.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.