Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 03.06.2019 г.-07.06.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 03.06.2019 - 07.06.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    21 на Варицела;
•    2 на Скарлатина;
•    1 на ТБК;
•    1 на Ентероколит;
•    15 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 51 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 68 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения от проверки по текущ здравен контрол са направени 2 предписания, от които 1 е за спиране на реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност и козметични продукти без етикет на български език на управител на козметичен щанд от общ. Търговище и 1 е до ЕР Търговище за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели и доказване на качеството и с лабораторен контрол в населено място от общ. Търговище. Съставени са 2 акта, като 1 е за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище и 1 на работещ в студио за красота от общ. Попово с нередовна лична здравна документация.


    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 128 проверки:
   - Проверени са 69 обекта с обществено предназначение и 21 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
   - 38 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
   Не са констатирани нарушения.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
1.    Брой издадени заверени копия на ЕР –3 бр.
2.    Брой МЕД, изпратени до НЕЛК – 3бр.
3.    Брой МЕД, получени от НЕЛК  – 11 бр.
4.    Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК гр. Търговище – 43бр.
5.    Брой МЕД, получени от ТЕЛК гр. Търговище –  96бр.
6.    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  153бр.
7.    Заверени Експертни Решения до РДСП –  153бр.
8.    Изпратени МЕД за медицинска комисия по чл.98 – ТП на НОИ – 98 бр.
9.    Върнати МЕД за медицинска комисия по чл.98 – ТП на НОИ – 34бр.
10.    Изпратени експертни решения до работодатели – 38 бр.

       Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
1.    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

      Медико-статистическа и икономическа информация:
1.   Изготвено и изпратено писмо до председателя на сдружението на общопрактикуващите лекари във връзка с предоставяне на информация за тях на територията на областта.
2.   Приемане и проверка на отчетите за месец май 2019г. на лечебните заведения субсидирани по методика 2019г.
3.   Изготвяне на писмо и изпращане на отчета за субсидиране по методика 2019г. за месец май на „МБАЛ-Търговище“ АД до РЗОК за вторична проверка.
4.   Приемане на съобщения за смърт – 77 бр.
5.   Изготвяне на справки за заболеваемост по общини за периода от 2014-2018г. в изпълнение на „Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.
6.   Изготвено и изпратено писмо до МЗ във връзка с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1“.

     Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
1. Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 12бр.
2. Проверка на протоколи представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр / - 4бр.;
3. Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества/  първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки / първи и втори екземпляр/ от аптеки- 11 бр.

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
 -  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

     Лабораторен контрол
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
-   10 броя води по държавен здравен контрол и 7 броя по искане на физически и юридически лица;
-    1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол.

     На 12.06.2019г.  от 10.00 до 14.00ч.,  РЗИ – Търговище организира Ден на отворените врати „ Антикорупционна политика”.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.