Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 10.06.2019 г.-14.06.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 10.06.2019 - 14.06.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    12 на Варицела;
•    1 на Скарлатина;
•    1 на Вир. хепатит;
•    3 на Ентероколит;
•    18 на остри респираторни заболявания. 
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 63 проверки.   Издадени са 4 предписания:
      -  2 в ДГ от общ. Попово - за предоставяне не имунизационния статус на дете без данни за имунопрофилактика, за МПР, да се осигури актуален договор за ДДД и да се следи срока на годност на лекарствените медикаменти в лек.шкаф;                               
      - АИПСМП - да се осигури актуален договор за стерилизация на инструменти и консумативи;
      - АГПСМП - във връзка с представяне на договор за временно съхранение на опасни отпадъци, съгласно ЗУО.
       
   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 72 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения от проверки по текущ здравен контрол са направени 2 предписания технически ръководители на ЕР- Търговище и ЕР -Омуртаг за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели и доказване на качеството и с лабораторен контрол в населени места от общ. Търговище и общ. Омуртаг. Съставен е  1 акт за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населеното място от общ. Търговище.
   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 131 проверки:
   - Проверени са 72 обекта с обществено предназначение и 29 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
   - 36 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
Не са констатирани нарушения.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•     Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 2 бр.
•     Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 5 бр.
•     Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 36 бр.
•    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 114 бр.
•     Заверени Експертни Решения до РДСП – 114 бр.
•     Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 55бр.
•     Изпратени Експертни Решения до работодатели – 36 бр.
Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.

    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
•    Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) –  45 бр.
•    Проверка на протоколи представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр / - 7 бр.;
•    Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества/  първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки / първи и втори екземпляр/ от аптеки- 13 бр.;

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•    Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.
•    Участие в координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция.


    Лабораторен контрол
    Лабораторен контрол - по Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на 28 броя води по държавен здравен контрол и 8 броя по искане на физически и юридически лица.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.