Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 17.06.2019 г.-21.06.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 17.06.2019 - 21.06.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    14 на Варицела;
•    1 на Скарлатина;
•    2 на Ентероколит;
•    16 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 25 проверки. Издадено е едно предписание до АГППМП - във връзка с престерилизация на наличните инструменти в манипулационната.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 80 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  . За констатирани нарушения от проверки по текущ здравен контрол са направени 3 предписания технически ръководители на ЕР- Попово за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели и доказване на качеството и с лабораторен контрол в населени места от общ. Попово. Съставени са  6 акта  за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Попово и общ.Омуртаг.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 146 проверки:
   - Проверени са 67 обекта с обществено предназначение, 25 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и 5 аптеки относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
   - 49 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
Не са констатирани нарушения.

     РКМЕ-приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
1.    Брой издадени заверени копия на ЕР –4 бр.
2.    Брой МЕД, изпратени до НЕЛК – 2бр.
3.    Брой МЕД, получени от НЕЛК  – 7 бр.
4.    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  152бр.
5.    Заверени Експертни Решения до РДСП –  152бр.
6.    Изпратени МЕД за медицинска комисия по чл.98 – ТП на НОИ – 60 бр.
7.    Върнати МЕД за медицинска комисия по чл.98 – ТП на НОИ – 42бр.
8.    Изпратени експертни решения до работодатели – 36 бр.
9.    Обжалвани решения на ЛКК – 2 бр.
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.
    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
•    Извършени 5 броя проверки на аптеки в град Търговище, във връзка с ЗЛПХМ и ЗКНВП (текущ контрол по спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове).
    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•    Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

    Лабораторен контрол
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания:
    - 10 броя води по държавен здравен контрол и 6 броя  по искане на физически и юридически лица;
    - 1 брой козметика по държавен здравен контрол;
    - 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;
    - измерване на шум в околна среда на 20 обекта като са извършени 120 измервания по държавен здравен контрол и измерване на факторите на работна среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект, като са извършени 6 измервания на микроклимат и 6 измервания на осветление.
    - 25 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически  и юридически лица.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.