Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 22.07.2019 г.-26.07.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 22.07.2019 - 26.07.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    1 на Варицела;
•    6 на Ентероколит;
•    3 на Лаймска борелиоза;
•    12 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 22 проверки.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 36 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения е направено едно предписание до технически ръководител от Експлоатационен район Търговище за установяване причините за подаване на вода до крайния потребител с влошени  микробиологични показатели в населено място от общината и доказване на качеството ѝ с лабораторен контрол.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.55, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 87 проверки:
  - Проверени са 32 обекта с обществено предназначение, 11 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
  - 44 проверки  по чл. 54  и чл. 55 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
    Не са констатирани нарушения.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•     Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 4 бр.
•     Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 26 бр.
•     Брой МЕД, получени от ТЕЛК, гр. Търговище – 96 бр.
•     Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 112 бр.
•     Заверени Експертни Решения до РДСП –  112 бр.
•     Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 79 бр.
•     Върнати МЕД за медицинска комисия по чл.98 – ТП на НОИ – 24 бр.
•     Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ – издадени от ЛКК – 4 бр.
•     Изпратени Експертни Решения до работодатели – 42 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•    Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 8 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.