Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.07-31.07.2019 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.07 до 31.07.2019 година


   1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Маково-всеки ден по 12 часа получава вода
-    с. Драгановец- получава вода през ден
-    с. Пробуда- получава вода през ден
-    с. Алваново- получава вода през ден
-    с. Голямо Ново- получава вода през ден

        район Омуртаг
-    с. Плъстина- през 24 часа, 36 часа получава вода
-    с. Рътлина-получава вода през ден
-    с. Горно Новково-получава вода през ден
-    с. Красноселци-през 60 часа, 12 часа получава вода
-    с. Кестеняво-през 6 дни, 24 часа получава вода

   2.   Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 6 броя.

   3.   Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6 броя.

   4.   От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  0 бр.

   5.   Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  1 бр.

   6.   От тях не отговарят на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

   7.   Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 1 бр.

   8.   От тях не отговаря  на изискванията -  1 бр.
-   с. Бракница- чешма в селото- не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

   9.   Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.
  10.  От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.


  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.07-31.07.2019 г. – 16 броя.
-   Ентероколит        - 15
-   Ротавирусен гастроентерит        - 1
който няма причинна връзка с качествата на водата


   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Предписаниe    -  1 бр.   

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.