Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 29.07.2019 г.-02.08.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 29.07.2019 - 02.08.2019 г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    2 на Варицела;
•    7 на Ентероколит;
•    2 на Лаймска борелиоза;
•    1 на Ротавирусен гастроентерит;
•    13 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 22 проверки.
    Участие на представители на РЗИ – Търговище в Общинската и Областна епизоотични комисии в ежеседмичните заседания за ограничаване разпространението на АЧС.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 37 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения е направено едно предписание до Кмет в община Попово за информиране на населението за качеството на водата от местна чешма.
   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.55, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 86 проверки:
 - Проверени са 36 обекта с обществено предназначение, 9 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
 - 41 проверки  по чл. 54  и чл. 55 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
   Не са констатирани нарушения.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•     Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 4 бр.
•     Брой МЕД, изпратени до НЕЛК – 9 бр.
•     Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 20 бр.
•     Брой МЕД, получени от ТЕЛК, гр. Търговище – 66 бр.
•     Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 43 бр.
•     Заверени Експертни Решения до РДСП –  43 бр.
•     Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 43 бр.
•     Върнати МЕД за медицинска комисия по чл.98 – ТП на НОИ – 24 бр.
•     Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ – издадени от ЛКК – 6 бр.
•     Изпратени Експертни Решения до работодатели – 55 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
  - Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.
  - Извършена проверка в град Попово във връзка с медико-технически стандарт по „Зъботехника”.

    Медико-статистическа и икономическа информация:
  - Проверка на ИЗ от психиатрично отделение на „МБАЛ - Омуртаг“ ЕАД по методиката за второ тримесечие на 2019 г.
  - Проверка на детайлизирани отчети по искане на консултации с профилиран специалист на ЦСМП – Търговище - филиал Омуртаг по методиката за второ тримесечие на 2019 г. и изготвяне на констативен протокол.
  - Проверка на детайлизирани отчети по искане на консултации с профилиран специалист на ЦСМП – Търговище - филиал Попово по методиката за второ тримесечие на 2019 г. и изготвяне на констативен протокол.

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
 -  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 3 броя води по държавен здравен контрол и 5 броя по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;
- 1 брой козметика по държавен здравен контрол.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.