Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 05.08.2019 г.-09.08.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 05.08.2019 - 09.08.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    3 на Варицела;
•    6 на Ентероколит;
•  10 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 9 проверки.
    Участие на представител на РЗИ – Търговище в Общинската и Областна епизоотични комисии в ежеседмичните заседания за ограничаване разпространението на АЧС.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 62 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения е направено едно предписание до Директора на Дом за стари хора с. Гърчиново за извършване на частичен ремонт в санитарни възли.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.55, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 104 проверки:
  - Проверени са 54 обекта с обществено предназначение, 3 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
  - 47 проверки  по чл. 54  и чл. 55 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
Не са констатирани нарушения.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
● Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.

   Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
● Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) –  5 бр.
● Проверка на протоколи представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр / - 2 бр.;
● Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества/  първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки / първи и втори екземпляр/ от аптеки- 11бр.;
● Предоставени специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки  – 1 бр.

   Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
• Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 9 броя води по държавен здравен контрол и 5 броя по искане на физически и юридически лица;
- 5 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 3 броя козметика по държавен здравен контрол;
- 5 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой храни по искане на физически и юридически лица;
   Измерване на фактори на работна среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.