Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.08-15.08.2019 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.08 до 15.08.2019 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Маково- получава вода през ден
-    с. Драгановец- получава вода през ден
-    с. Пробуда- получава вода през ден
-    с. Алваново- получава вода през ден
-    с. Голямо Ново- получава вода през ден
-    с. Овчарово-получава вода през ден
-    с. Вардун- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Пресяк- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Буйново- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Търновца- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Копрец- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Черковна- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Разбойна- получава вода всеки ден по 12 часа

        район Омуртаг
-    Гр. Омуртаг- получава вода всеки ден по 19 часа
-    с. Плъстина- получава вода през ден
-    с. Рътлина-получава вода през ден
-    с. Горно Новково- през 18 часа, 6 часа получава вода
-    с. Красноселци-през 96 часа, 12 часа получава вода
-    с. Кестеняво-през 5 дни, 24 часа получава вода
-    с. Г. Църквище-през 2 дни, 24 часа получава вода
-    с. Могилец- през 72 часа,  7 часа получава вода
-    с. Козма Презвитер- през 240 часа,  48 часа получава вода
-    с. Тъпчилещово- през 120 часа,  48 часа получава вода
-    с. Вр. кон- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Звездица- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Горна Хубавка- през 48 часа, 48 часа получава вода
-    с. Долна Хубавка- през 48 часа, 48 часа получава вода
-    с. Панайот Хитово- през 48 часа, 48 часа получава вода

    2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 15 броя.

    3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 12 броя.

    4.  От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  3 бр.

-  с. Гърчиново-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 30/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.
-  с. Стража-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 12/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 4/100 KOE/ml.
-  с. Ломци, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-66 mg/

   5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  4 бр.

   6. От тях не отговарят на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.
-   с. Еленово, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-52 mg/

   7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници –0 бр.

   8. От тях не отговаря  на изискванията -  0 бр.

   9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.
  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.08-15.08.2019 г. – 19 броя.
-    Ентероколит        - 18
-    Салмонелоза          - 1
който няма причинна връзка с качествата на водата


   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-    Предписаниe    -  1 бр.   
-    Актове                 -  2 бр.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.