Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 12.08.2019 г.-16.08.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 12.08.2019 - 16.08.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    1 на Варицела;
•    2 на Лаймска;
•    1 на Салмонелоза;
•    13 на Ентероколит;
•    10 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 30 проверки.
   
    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 48 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 2 предписания до  ръководители на експлоатационни водоснабдителни райони за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в  населени места от общ. Търговище и общ. Опака и доказване на качеството и с лабораторен контрол. Съставени са 3 акта, като 2 от тях са за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Търговище и общ. Опака и 1 е  за неспазване режим на дезинфекция в бръснарски салон  от общ.Търговище.


   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.55, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 106 проверки:
   - Проверени са 40 обекта с обществено предназначение, 13 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
   - 53 проверки  по чл. 54  и чл. 55 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
   Не са констатирани нарушения.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
-  Проверка по жалба – 1бр.
-  Проверка на МБАЛ - Търговище – 2бр.

   Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
-  Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) –  39 бр.
   Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
-  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

   Лабораторен контрол
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 24 броя води по държавен здравен контрол и 4 броя по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;
- 2 броя козметика по държавен здравен контрол;
- 3 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
- 4 броя храни по искане на физически и юридически лица.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.