Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 26.08.2019 г.-30.08.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 26.08.2019 - 30.08.2019 г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    4 на Варицела;
•    2 на Ротавирус;
•    1 на Салмонелоза;
•    12 на Ентероколит;
•    1 на Скарлатина;
•    10 на остри респираторни заболявания. 
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 33 проверки.
   
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     През периода са извършени 36 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения е направено 1 предписание до  ръководител на експлоатационен водоснабдителен район за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в  населено място от общ. Омуртаг и доказване на качеството и с лабораторен контрол. Съставени са 2 акта, от които 1 за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Омуртаг и 1 за работа с нередовна лична здравна документация в бръснарски салон от общ. Омуртаг.


     Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.55, чл.56 от Закона за здравето:
     Извършени са общо 63 проверки:
   - Проверени са 26 обекта с обществено предназначение, 13 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
   - 24 проверки  по чл. 54  и чл. 55 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
     Не са констатирани нарушения.

     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•    Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 5 бр.
•    Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 8 бр.
•    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 163 бр.
•    Заверени Експертни Решения до РДСП – 163 бр.
•    Изпратени МЕД за медицинска комисия по чл.98 – ТП на НОИ- 163 бр.
•    Върнати МЕД за медицинска комисия по чл.98 – ТП на НОИ- 246 бр.

      Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•   Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 5 бр.
     Медико – статистическа и икономическа информация:
●   Изготвяне Заповед за промяна в състав на СЛКК при МБАЛ „Търговище” АД по предложение на ЛЗ.
     Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•    Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

     Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 6 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 1 брой храни по искане на физически и юридически лица.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.