Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 02.09.2019 г.-05.09.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 02.09.2019 - 05.09.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    1 на Варицела;
•    1 на Лаймска борелиоза;
•    10 на Ентероколит;
•    11 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 17 проверки.
   
    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 61 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 6 предписания, от които:
 - 1 е до  ръководител на експлоатационен водоснабдителен район за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в  населени места от общ. Търговище  и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
 - 1 е до технически ръководител от ЕР Търговище за правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяването на питейната вода в населено място от общ. Търговище;
 - 1 е до Кметски наместник от общ. Антоново за информиране на населението за влошеното качеството на водата от местен водоизточник;
 - 1 е до Директор на детско заведение от общ. Търговище за осигуряване на топла течаща вода в умивалните;
 - 1 предписание е  на собственик на магазин, стопанисван от  общ.Търговище за спиране реализацията на бутилирана вода с изтекъл срок на годност;
 - 1 е до Управителя на кафе-аперитив от гр.Търговище за спазване изискванията на чл.56 от Закона за здравето.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.55, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 91 проверки:
  - Проверени са 56 обекта с обществено предназначение, 5 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
 -  30 проверки  по чл. 54  и чл. 55 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
Не са констатирани нарушения.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
•    Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 1 бр.
•    Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до ТЕЛК – 127 бр.
•    Брой Медицински Експертни Досиета, получени от ТЕЛК – 35 бр.
•    Изпратени експертни решения до работодатели – 28бр.
   
    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
•  Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд – 4 бр.
    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
•  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 9 броя води по държавен здравен контрол и 6 броя по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- измерване на фактори на работна среда в 1 обект, като са извършени 12 измервания на микроклимат и 9 измервания на шум по искане на физически и юридически лица.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.