Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 09.09.2019 г.-13.09.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 09.09.2019 - 13.09.2019 г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    1 на Варицела;
•    1 на Лаймска борелиоза;
•    4 на Ентероколит;
•    1 на Вирусен хипатит «А»;
•    2 на Дизинтерия;
•    1 на Марсилска треска;
•    2 на Ротавирусен гастроентерит;
•    10 на остри респираторни заболявания. 
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 33 проверки.
   
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     През периода са извършени 62 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. За констатирани нарушения са направени 6 предписания, от които:
 -1 предписание е до  ръководител на експлоатационен водоснабдителен район за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в  населени места от общ. Търговище  и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
- 1 е до собственик на водоизточник от общ. Попово за установяване на причините за подаване на вода с влошени микробиологични показатели и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
- 1 е до Управителя на игрална зала от общ. Търговище за спазване изискванията на чл.56 от Закона за здравето;
- 1 е за до Управител на фирма за  спазване на изискванията на Наредбата за изискванията към бутилираните, натурални, изворни и трапезни минерални води;
- 1 е за основно почистване на обществена тоалетна от общ. Търговище;
- 1 е до Директор на детско заведение от общ. Попово за осъществяване на контрол при спазване на указанията на производителя при приготвяне на дезинфекционен разтвор за почистване и миене на повърхности.
     Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.55, чл.56 от Закона за здравето:
     Извършени са общо 98 проверки:
   - Проверени са 51 обекта с обществено предназначение, 23 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
   - 24 проверки  по чл. 54  и чл. 55 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
     Не са констатирани нарушения.

    Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 18 броя води по държавен здравен контрол и 16 броя по искане на физически и юридически лица;
- 4 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 2 броя козметика по държавен здравен контрол;
- 2 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
- 3 броя храни по искане на физически и юридически лица.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.