Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 16.09.2019 г.-20.09.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 16.09.2019 - 20.09.2019 г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    2 на Скарлатина;
•    6 на Ентероколит;
•    9 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 59 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 88 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения са направени 5 предписания от които:
- 2 са до  ръководител на експлоатационен водоснабдителен район за установяване на причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в  населени места от общ. Попово  и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
-  1 е до Кмет на гр. Попово за информиране на населението за качеството на водата от два местни водоизточника;
-  1 е до гримьор в салон за красота от общ. Омуртаг за използване на козметични продукти с информация на български език;
-  1 е до Директор на СУ в гр. Антоново за спазване изискванията на Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.
Съставени са 5 акта, от които:
-  3 са за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Попово;
-  2 са на Управител на кафе-клуб в гр. Търговище за неизпълнени предписания.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 156 проверки:
   - Проверени са 91 обекта с обществено предназначение и 29 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
   - 36 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
Не са констатирани нарушения.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
1.    Брой издадени заверени копия на ЕР –1 бр.
2.    Брой МЕД, изпратени до НЕЛК – 5бр.
3.    Брой МЕД, получени от НЕЛК  – 11 бр.
4.    Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК гр. Търговище – 50бр.
5.    Брой МЕД, получени от ТЕЛК гр. Търговище –  79бр.
6.    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  60бр.
7.    Заверени Експертни Решения до РДСП –  60бр.
8.    Изпратени експертни решения до работодатели – 2 бр.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
1.    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.


     Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
  -  Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.


     Лабораторен контрол
     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
          - 17 броя води по държавен здравен контрол и 10 броя по искане на физически и юридически лица;
          - 6 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
          - 3 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
          - 1 брой храни по искане на физически и юридически лица;       

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.