Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 24.09.2019 г.-27.09.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 24.09.2019 - 27.09.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    1 на Варицела;
•    3 на Вирусен хепатит «А»;
•    1 на Дизентерия;
•    1 на Скарлатина;
•    2 на Ентероколит;
•    15 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 70 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 77 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения са направени 5 предписания от които:
- 2 до Кметове на населени места от общ. Антоново и общ. Попово за информиране на населението за влошеното качеството на водата от местни водоизточници;
- 1 за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност в студио за маникюр от общ. Търговище;
- 2 до управител на ученически павилион и директор на учебно заведение от общ. Омуртаг за спазване изискванията на Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците.  
    Съставен е 1 акт за работа във фризьорски салон от общ. Търговище с нередовна лична здравна документация.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 119 проверки:
  - Проверени са 71 обекта с обществено предназначение и 24 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
  - 24 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
    Не са констатирани нарушения.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
1.    Брой издадени заверени копия на ЕР –3 бр.
2.    Брой МЕД, изпратени до НЕЛК – 6бр.
3.    Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК гр. Търговище – 46бр.
4.    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  77бр.
5.    Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 48бр.
6.    Изпратени експертни решения до работодатели – 38 бр.

     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
1.    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 4 бр.


    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
  - Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.


    Лабораторен контрол
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 11 броя води по държавен здравен контрол и 7 броя по искане на физически и юридически лица;
- 4 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 1 брой козметика по държавен здравен контрол.       


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.