Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 30.09.2019 г.-04.10.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 30.09.2019 - 04.10.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    1 на Варицела;
•    2 на Лаймска борелиоза;
•    17 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 52 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 97 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения са направени 7 предписания от които:
- 1 до Кмет на населено място от община Опака за информиране на населението за влошеното качество на водата от местен водоизточник;
- 1 за спиране реализацията на бутилирана минерална вода, неотговаряща на изискванията в магазин от община Търговище;
- 1 до началник ЕР - Търговище за привеждане към здравните изисквания на СОЗ на водоизточник  от община Търговище;
-  3 до управители или собственици на ученически павилиони към  учебни заведения от община Търговище и община Омуртаг за спазване изискванията на Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.
    Съставен е 1 акт на юридическо лице, стопанисващо училищен павилион от община Омуртаг за липса на асортимент и предлагане на несъответстващи продукти по Наредба №37 за здравословно хранене на учениците
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 148 проверки:
  - Проверени са 95 обекта с обществено предназначение и 23 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
  - 30 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. 
    Не са констатирани нарушения.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
1.    Брой издадени заверени копия на ЕР –3 бр.
2.    Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК гр. Търговище – 58 бр.
3.    Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  53 бр.
4.    Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 35 бр.
5.    Изпратени експертни решения до работодатели – 19 бр.

     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
1.    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите на медицинската експертиза на временна неработоспособност:
Провеждане на извънредно заседание на регионалния съвет за контрол върху актовете издадени от органите за експертиза на временна неработоспособност.

      Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
      Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

      Лабораторен контрол
     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 19 броя води по държавен здравен контрол и 10 броя по искане на физически и юридически лица;
- 5 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 1 брой козметика по държавен здравен контрол.
Измерване на фактори на работна среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.

      ПРОТИВОГРИПНА КАМПАНИЯ
      Регионална здравна инспекция - Търговище стартира Противогрипна кампания, за ограничаване на заболяемостта на населението при предстоящата грипна вълна.
В наличност е ваксината “Инфлувак”.
      Грипът е най-разпространеното заразно заболяване, причинено от вируси, попаднали в носоглътката на човека. Болният е извор на зараза в продължение на 5-6 дни. При кихане вирусът се разпространява във въздуха и от там попада в дихателните пътища на здрави хора. Особено податливи на заболяване са децата, възрастните над 65 години и хронично болните. При тях грипът протича по-тежко и с повече усложнения.
      Най-доброто средство за предпазване от заболяването е провогрипната ваксина. Инактивираните вирусни частици, съдържащи се в нея, стимулират изработването на антитела при  здрав организъм, което предотвратява заболяването из начало.
      Специалистите посочват като най-ефективно ваксинирането в периода октомври-ноември, за да може организмът да изгради защита преди да е срещнал вируса.

      Регионална здравна инспекция - Търговище приканва всички, които желаят да се предпазят от заболяването, да посетят имунизационния кабинет  в сградата на РЗИ, ул. „Цар Освободител” № 33, в работното време на инспекцията-всеки ден от 8:30 до 17 часа.

Ваксина "Инфлувак" - 16,20 лв.
Такса за поставяне на препоръчителна имунизация - 2,00 лв. /Съгл. Тарифа за таксите/

       
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.