Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 14.10.2019 г.-18.10.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 14.10.2019 - 18.10.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    2 на Скарлатина;
•    5 на Ентероколит;
•    1 на Вирусен Менингоенцефалит;
•    22 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 43 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 93 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения са направени 8 предписания от които:
- 1 до ръководител на експлоатационен водоснабдителен район за установяване на  причините за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от община Търговище и доказване на качеството и с лабораторен контрол;
- 1 до Кмет на населено място от община Търговище за информиране на населението за влошеното качество на водата от местен водоизточник;
-  3 до управители или собственици на ученически павилиони към  учебни заведения от община Търговище и община Омуртаг за спазване изискванията на Наредба №37 за здравословното хранене на учениците;
- 1 за спиране реализацията на бутилирана вода, неотговаряща на изискванията;
- 1 до Директора на детско заведение от община Омуртаг за замрежване на отваряеми прозорци;
- 1 за  осигуряване на топла течаща вода в учебно заведение от община Попово.
    Съставени са 3 акта, от които:
- 1 за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от община Търговище;
- 1 на управителя на ученически павилион към учебно заведение  от община Опака  за неспазване на изискванията на Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците;
- 1 на управител на ученически павилион към учебно заведение от община Омуртаг за неизпълнение на предписание за спазване на изискванията на Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците.


    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 123 проверки:
- Проверени са 85 обекта с обществено предназначение и 23 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и 6 аптеки относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
-  9 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
   Не са констатирани нарушения.


    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на ЕР – 3 бр.
• Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 7 бр.
• Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 64 бр.
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  50 бр.
• Заверени Експертни Решения до РДСП – 50 бр.
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 29 бр.
• Изпратени експертни решения до работодатели – 20 бр.

    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:
• Раздаване на лекарите на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 14 бр.;
• Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /трети екземпляр/ - 3 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.
    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
    Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

    Лабораторен контрол
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 27 броя води по държавен здравен контрол;
- 4 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
Измерване на фактори на работна среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.

  


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.