Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 04.11.2019 г.-08.11.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 04.11.2019 - 08.11.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    1 на Скарлатина;
•    2 на Ентероколит;
•    1 на Салмонелоза;
•    1 на Лаймска борелиоза;
•    27 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 42 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 63 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения е направено 1 предписание за спиране реализацията на козметични продукти без етикет на български език в магазин от общ. Търговище. Съставен е 1 акт за неизпълнение на предписание за спиране реализацията на бутилирана минерална вода  с изтекъл минимален срок на годност.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо  110 проверки:
 -  Проверени са 55 обекта с обществено предназначение и 23 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
 -  32 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
    Съставени са общо 5 акта за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места, като от тях 4  са на физически лица нарушаващи забраната и 1 е на юридическо лице, което допуска тютюнопушене в заведение за хранене и развлечения.

     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
  • Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 3 бр.
  • Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 46 бр.
  • Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  96 бр.
  • Заверени Експертни Решения до РДСП – 96 бр.
  • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 61 бр.
  • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 26 бр.

     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.
     Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
     Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.
     Участие в координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

     Лабораторен контрол
     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
   - 12 броя води по държавен здравен контрол.

  
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.