Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.11-15.11.2019 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.11 до 15.11.2019 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Маково- получава вода през ден
-    с. Драгановец- получава вода през ден
-    с. Пробуда- получава вода през ден
-    с. Алваново- получава вода през ден
-    с. Голямо Ново- получава вода през ден
-    с. Овчарово-получава вода през ден
-    с. Вардун- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Пресяк- получава вода всеки ден по 15 часа
-    с. Буйново- получава вода всеки ден по 15 часа
-    с. Търновца- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Копрец- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Черковна- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Преселец- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Кралево- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Горна Кабда- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Съединение-на режим понеделник, сряда ,петък-получават вода по 16 часа
-    с. Певец-получава вода всеки ден по 12 часа

         район Омуртаг
-    гр. Омуртаг- получава вода всеки ден по 9.30 часа
-    с. Рътлина-получава вода по 24 часа през 3 дни
-    с. Горно Новково- през 144 часа, 24 часа получава вода
-    с. Плъстина- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Красноселци-през 216 часа,  12 часа получава вода
-    с. Г. Църквище-през 20 дни, 24 часа получава вода
-    с. Могилец- през 10 дни,  6 дни получава вода
-    с. Козма Презвитер- през 336 часа,  24 часа получава вода
-    с. Вр. кон- получава вода през ден
-    с. Звездица- получава вода през ден
-    с. Горна Хубавка- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Долна Хубавка- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Панайот Хитово- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Горно Козарево- през 144 часа,  12 часа получава вода
-    с. Веренци- през 3 дни, 4 дни получава вода
-    с. Кестеняво- без водоподаване
-    с. Беломорци-през 72 часа, 36 часа получава вода
-    с. Горско село-през 6 дни, 24 часа получава вода
-    с. Паничино- през 6 дни, 24 часа получава вода
-    с. Великденче- през 3 дни, 4 дни получава вода
-    с. Първан- през 6 дни, 24 часа получава вода
-    с. Българаново-през 10 дни, 7 дни получава вода
-    с. Долно Козарево-през 3 дни, 12 часа получава вода
-    с. Петрино-през 3 дни, 4 дни получава вода
-    с. Висок- през 3 дни, 4 дни получава вода
-    с. Обител-през 7 дни, 24 часа получава вода
-    с. Чернокапци-през 7 дни, 24 часа получава вода
-    с. Илийно- получава вода през ден

          район Антоново
-    с. Китино-през три дни, 8 часа получава вода
-    с. Коноп-всеки ден по 8 часа получава вода
-    с. Таймище- през 48 часа, 3 часа има вода

     2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -18 броя.

     3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 22 броя.

     4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  2 бр.

-    с. Алваново- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-72 mg/l.
-    с. Семерци- вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 1,4 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

     5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  0 бр.

     6. От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

     7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници –1 бр.

     8. От тях не отговаря  на изискванията -  1 бр.
-    с. Язовец, „Селска чешма”- не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.

    9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 броя.
  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.11--15.11.2019 г. – 16 броя.
-       Ентероколит                  - 14
-       Вирусен хепатит          -   1
-       Салмонелоза               -   1
който няма причинна връзка с качествата на водата
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-       Предписания    -  2 бр.   
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.