Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 18.11.2019 г.-22.11.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 18.11.2019 - 22.11.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    5 на Скарлатина;
•    4 на Ентероколит;
•    4 на Вирусен хепатит;
•    1 на Варицела;
•    1 на ТБК
•    32 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 59 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 57 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека За констатирани нарушения са направени 2 предписания, като 1 от тях е за хигиенизиране на гробищен парк от общ. Омуртаг и 1 е за отремонтиране хидрофорна система и бойлер в Дневен център за възрастни хора от общ.Омуртаг.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 110 проверки:
   - Проверени са 40 обекта с обществено предназначение и 31 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
   - 39 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения –  бр.
• Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 46 бр.
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  93 бр.
• Заверени Експертни Решения до РДСП – 93 бр.
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 61 бр.
• Изпратени Експертни Решения до работодатели – 33 бр.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
   Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

   Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
   Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.
   Участие в координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисни ситуации.

   Лабораторен контрол
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 11 броя води по държавен здравен контрол.
-   3 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол.
  

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.