Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 25.11.2019 г.-29.11.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 25.11.2019 - 29.11.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    12 на Скарлатина;
•    4 на Ентероколит;
•    1 на Вирусен хепатит;
•    1 на Лаймска борелиоза.
•    30 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 38 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 77 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.          
    За  констатирани нарушения е направено 1 предписание за ремонт на водното промиване в санитарни възли на ж. п. гара от общ. Попово.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 140 проверки:
   - Проверени са 68 обекта с обществено предназначение и 29 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
   - 43 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.

    За констатирани нарушения са съставени  общо 5 акта за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места, като от тях 3 са на физически лица нарушаващи забраната и 2 са на юридически лица, които допускат тютюнопушене в заведения за хранене и развлечения.
    Направено е 1 предписание до собственик на заведение за хранене и развлечения за спазване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места и недопускането на такова.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения –  бр.
• Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 48бр.
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  100 бр.
• Заверени Експертни Решения до РДСП – 100 бр.
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 71 бр.
• Изпратени Експертни Решения до работодатели – 19 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
    Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.
    Участие в първо заседание  на Областния съвет по правата на хората с увреждания в област Търговище.

     Лабораторен контрол
     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 14 броя води по държавен здравен контрол.
-   2 броя дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол.
-   2 броя козметични продукти
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.