Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 02.12.2019 г.-06.12.2019 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 02.12.2019 - 06.12.2019 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    3 на Скарлатина;
•    7 на Ентероколит;
•    1 на Варицела;
•    1 на Лаймска борелиоза;
•    1 на Ротавирусен гастроентерит;
•    1 на Шигелоза;
•    1 на Салмонелоза.
•    33 на остри респираторни заболявания. 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 42 проверки.           

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 73 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.          
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 138 проверки:
  - Проверени са 78 обекта с обществено предназначение и 22 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
  -  38 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
     За констатирани нарушения е направено 1 предписание до собственик на кафе-аперитив от общ.Омуртаг за спазване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места и недопускането на такова.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения –  бр.
• Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 45бр.
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ –  108 бр.
• Заверени Експертни Решения до РДСП – 108 бр.
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 75 бр.
• Изпратени Експертни Решения до работодатели – 32 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

    Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
    Участие в заседание на Областния съвет по осиновяване.

    Лабораторен контрол
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
 - 11 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
- 3 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 10 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой храни по искане на физически и юридически лица;
- измерване на фактори на работна среда в 1 обект, като са извършени 12 измервания на микроклимат, 18 измервания на осветление и 12 измервания на шум по искане на физически и юридически лица.

   Профилактика и промоция на здравето:
   През изтеклия период приключиха кампаниите във връзка с 1ви декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН и Международния ден за борба с тютюнопушенето.
   От възможността да изследват своя ХИВ-статус се възползваха 332 граждани.
   С апарата за замерване на монооксид в издишан въздух се изследваха 335 лица.
   По Регионалната програма „Аз умея здравословно да живея!” и във връзка със Седмицата за борба със затлъстяване учениците, участници по Програмата, от I ОУ „Христо Ботев” и II СУ „Проф. Н. Маринов” си направиха здравословни сандвичи.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.