Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.12-15.12.2019 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.12 до 15.12.2019 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Маково- получава вода през ден
-    с. Драгановец- получава вода през ден
-    с. Пробуда- получава вода през ден
-    с. Алваново- получава вода през ден
-    с. Голямо Ново- получава вода през 2 дни по 2 дни
-    с. Овчарово-45 абоната във високата част на селото без водоподаване
-    с. Вардун- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Търновца- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Копрец- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Черковна- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Горна Кабда- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Съединение-на режим понеделник, сряда ,петък-получават вода по 16 часа

        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг- получава вода всеки ден по 13 часа
-    с. Рътлина-получава вода по 48 часа през 2 дни
-    с. Горно Новково- получава вода през ден
-    с. Плъстина- получава вода по 48 часа през 2 дни
-    с. Красноселци-през 120 часа,  6 часа получава вода
-    с. Г. Църквище-през 360 часа, 24 часа получава вода
-    с. Могилец- през 360 часа,  144 часа получава вода
-    с. Козма Презвитер- през 624 часа,  24 часа получава вода
-    с. Вр. кон- през 72 часа, 96 часа получава вода
-    с. Звездица- през 72 часа, 96 часа получава вода
-    с. Горна Хубавка- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Долна Хубавка- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Панайот Хитово- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Горно Козарево- през 90 часа,  24 часа получава вода
-    с. Веренци- през 72 часа,  96 часа получава вода
-    с. Кестеняво- без водоподаване
-    с. Беломорци-през 72 часа, 24 часа получава вода
-    с. Горско село-през 96 часа, 24 часа получава вода
-    с. Паничино- през 120 часа, 48 часа получава вода
-    с. Великденче- през 96 часа,  72 часа получава вода
-    с. Първан- през 120 часа, 48 часа получава вода
-    с. Петрино-през 3 дни, 4 дни получава вода
-    с. Висок- през 3 дни, 4 дни получава вода
-    с. Българаново-през 10 дни, 10 дни получава вода
-    с. Илийно- получава вода по 48 часа през 2 дни
-    с. Обител- през 360 часа,  12  часа получава вода
-    с. Чернокапци- без водоподаване

          район Антоново
-    с. Таймище- през 48 часа, 3 часа има вода

     2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -13 броя.

     3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 18 броя.

     4.  От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  0 бр.

     5.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  0 бр.

     6.  От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

     7.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници –2 бр.

     8.  От тях не отговаря  на изискванията -  2 бр.
-   с. Презвитер Козма, чешма „Буюк пунар”- не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.
-   с. Беломорци, чешма „Кара бунар”- не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.

    9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 броя.
  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.12--15.12.2019 г. – 13 броя.
-   Ентероколит                            - 9
-   Вирусен хепатит                    - 1
-   Ротавирусен гастроентерит    - 1
-   Шигелоза            - 1
-   Салмонелоза            - 1
който няма причинна връзка с качествата на водата
   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Предписания    -  2 бр.   

                                                                       


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.