+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Процедури

 


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на административното обслужване в РЗИ - ТЪРГОВИЩЕ

Заповед за обслужване на официалните електронни пощи на РЗИ - Търговище

ЗАЯВЛЕНИЕ за заявяване на комплексна административна услуга

ПРОТОКОЛ за отразяване на устно заявление за услуга

Регистър на услугите предоставяни от РЗИ - Търговище

АНКЕТА за административното обслужване в РЗИ - Търговище

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2023 г.

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за периода 01.01-30.06.2023 г.

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2022 г.

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за периода 01.01-30.06.2022 г.

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2021 г.

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за периода 01.01-30.06.2021 г.
АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2020 г.

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за периода 01.01-30.06.2020 г.

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2019 г.
АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за периода 01.01-30.06.2019 г.

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за периода 01.01-30.06.2018 г.

АНАЛИЗ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2018 г.

Инструкция за реда за регистриране, разглеждане и произнасяне по постъпващите предложения, сигнали и жалби в РЗИ - Търговище

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗВЕНОТО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч. без прекъсване. При наличие на чакащи клиенти е осигурена възможност за обслужването им до 19.00 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

- в касата на РЗИ - Търговище в брой или с банкова карта на ПОС терминално устройство

- по банков път по сметката на РЗИ - Търговище

Банка: ОББ АД клон Търговище

IBAN: BG47UBBS80023110734510

BIC: UBBSBGSF

Електронни административни услуги предоставяни от РЗИ - Търговище са достъпни чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги - Egov.bg

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1. (961) „ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ДАДЕНА СПЕЦИАЛНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ"


2.(1793) „ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ”

 - Заявление за регистрация за практикуване на неконвенциални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 - Книга за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенциални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


3.(1088) „ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ”

 - Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


4.(685) „ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”

 - Заявление за получаване на Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


5.(1336)„ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”

 - Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


6.(881) „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО ИЛИ ДРЕБНО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”


7.(341)„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ФОРМУЛЯРИ  НА АПТЕКИ ЗА ПОРЪЧКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”

 - Заявление за предоставяне на специални формуляри


8.(1552)„вПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ”

 - Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

 - Уведомление за промяна в обстоятелствата

 - Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а


9.(882) "ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ"

 - Заявление за заличаване на обект


10.(1660)„Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове”

 - Заявление за получаване на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност

 - Заявление за промяна в обстоятелствата на издадено Разрешение

Prev
Next »

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.