+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Профил на купувача

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Регионална здравна инспекция - Търговище виж тук

 

28.07.2022 г. Избор на изпълнител за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в област Търговище с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве

===========================================

Информация във връзка с покана за закупуване на бързи антигенни тестове

24.01.2022 г. ПОКАНА - закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2

Оферта

Декларация

===========================================

02.04.2021 г. Избор на изпълнител за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в област Търговище с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве

===========================================

01.07.2020 г. Пазарно проучване за закупуване на таблети

===========================================

11.11.2019 г. Пазарно проучване за закупуване на компютърни конфигурации

===========================================

05.12.2018 г. Пазарно проучване за закупване на компютри и офис техника     

===========================================

Приключила публична покана

Решение № РД-15-568/09.12.2014 г.

Протокол № 1/09.12.2014 г.

Указания и документация за участие виж тук, утвърдени

Публична покана виж тук

Решение № РД-15-504/27.11.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка на мебели за нуждите на Регионална здравна инспекция - Търговище"

       ==========================================

ОТТЕГЛЕНА - Процедура чрез публична покана с предмет "Доставка на мебели за нуждите на Регионална здравна инспекция - Търговище" на основание чл. 9а, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Указания и документация за участие виж тук

Публична покана виж тук

Решение № РД-15-477/18.11.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка на мебели за нуждите на Регионална здравна инспекция - Търговище"  

       ==========================================

Приключила публична покана

Решение № РД-15-491/25.11.2014 г.

Протокол № 1/25.11.2014 г.

Съобщение за допусната техническа грешка виж тук

Указания и документация за участие виж тук

Публична покана виж тук

Решение № РД-15-467/13.11.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка на компютърни  конфигурации - 24 бр. и мрежови мултифункционални устройства - 3 бр. за нуждите на Регионална здравна инспекция - Търговище"

          ==========================================

Приключила публична покана

Решение № РД-15-488/21.11.2014 г.

Протокол № 1/21.11.2014 г.

Указания и документация за участие виж тук

Публична покана виж тук

Решение № РД-15-458/10.11.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване - многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възмоножности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина"

===============================================

Приключила публична покана

Решение № РД-15-486/20.11.2014 г.

Протокол № 1/ 20.11.2014 г.

Указания и документация за участие виж тук

Публична покана виж тук

Решение № РД-15-449/06.11.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка на един брой санитарен автомобил - линейка за нуждите на Регионална здравна инспекция - Търговище"

 

РЕШЕНИЕ №1/02.08.2012 ГОДИНА
Приключи процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на консултант за подготовка, управление и изпълнение на проект „Добри практики за предлагане на хранителни продукти от аквакултури в България и  други европейски страни” по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013), по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос №3 "Мерки от общ интерес", обявена с уникален код 9004303 на страницата на АОП и на интернет страницата на Регионална здравна инспекция –Търговище. На първо място е класиран «Агролан» ООД – гр. Кюстендил, бул. “България” №33, представлявано от Румен Цинцарски, ЕИК 201197563, с получена комплексна оценка 85.00, изчислена от сбора на комплексна оценка техническо предложение 45, показател срок на изпълнение 10 и ценово предложение 30.

Решение №1/02.08.2012 година

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

 

Обявява процедура за избор на изпълнител, чрез публична покана с предмет „Избор на консултант за подготовка, управление и изпълнение на проект „Добри практики за предлагане на хранителни продукти от аквакултури в България и други европейски страни” по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) , по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос №3 "Мерки от общ интерес" .

Заповед  /  Пакет документи за участие


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.