+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Конкурси

15.11.2023 г. - Протокол №3/15.11.2023 г. за резултати от проведен конкурс за длъжността инспектор в Д "ОЗ" виж тук

15.11.2023 г. - Протокол №2/15.11.2023 г. за резултати от проведен конкурс за длъжността инспектор в Д "ОЗ" виж тук

02.11.2023 г. - Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността инспектор в Д "ОЗ" виж тук

01.11.2023 г. - Заповед №РД-15-08-13/01.11.2023 г.

01.11.2023 г. - Заповед №РД-15-08-12/01.11.2023 г.

01.11.2023 г. - Заповед №РД-15-08-11/01.11.2023 г.

01.11.2023 г. - Заповед №РД-15-08-10/01.11.2023 г.

30.10.2023 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Инспектор в Д "ОЗ" виж тук

30.10.2023 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт в Д "НЗБ" виж тук

16.10.2023 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност " Инспектор" в Д "ОЗ" виж тук

16.10.2023 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Младши експерт в Д "НЗБ" виж тук

16.10.2023 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Директор на Д "ОЗ" виж тук

16.10.2023 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Директор на Д "МД" виж тук

16.10.2023 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Директор на  Д "НЗБ" виж тук

 


26.06.2023 г. - Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността инспектор в Д "НЗБ" виж тук

26.06.2023 г. - Резулати от проведен тест за длъжността инспектор в Д "НЗБ" виж тук

06.06.2023 г. - Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността инспектор в Д "НЗБ" виж тук

06.06.2023 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността инспектор в Д "НЗБ" виж тук

19.05.2023 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Инспектор в  Д "НЗБ" виж тук  

 


Заповед №РД-15-08-14/18.10.2022 г.

Заповед №РД-15-08-13/26.09.2022 г.

Заповед №РД-15-08-12/26.09.2022 г.

Заповед №РД-15-08-11/26.09.2022 г.

26.09.2022 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт в Д "ОЗ" виж тук

26.09.2022 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Д "ОЗ" виж тук

26.09.2022 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Д "МД" виж тук

26.09.2022 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Д "НЗБ" виж тук

15.09.2022 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Заместник - директор на РЗИ - Търговище виж тук

12.09.2022 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Младши експерт в Д "ОЗ" виж тук

12.09.2022 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Директор на Д "ОЗ" виж тук

12.09.2022 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Директор на Д "МД" виж тук

12.09.2022 г. - Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Директор на  Д "НЗБ" виж тук


Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "инспектор" в Д "ОЗ" виж тук

Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "инспектор" в Д "МД" виж тук

Заповед №РД-15-08-7/02.11.2021 г.

Заповед №РД-15-08-6/02.11.2021 г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Д "МД" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Д "НЗБ" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Инспектор" в Д "ОЗ" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Инспектор" в Д "МД" виж тук

Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Заместник директор на РЗИ-Търговище виж тук

Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Директор на Д "МД" виж тук

Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  Директор на  Д "НЗБ" виж тук

Обявление за провеждане на конкурс за длъжност  "Инспектор" в Д "МД" виж тук

Обявление за провеждане на конкурс за длъжност " Инспектор" в Д "ОЗ" виж тук


Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "Старши инспектор" в Д "НЗБ" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши инспектор" в Д "НЗБ" виж тук

Обявление за провеждане на конкурс за длъжност " Старши инспектор" в Д "НЗБ" виж тук


Заповед №РД-15-08-2/27.02.20 г. виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "инспектор" в Д "МД"  виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Инспектор" в Д "МД" виж тук

Обявление за провеждане на конкурс за длъжност "Инспектор" в Д "МД" виж тук


Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в Д "ЗК", отдел "ДЗК"" виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "младши експерт" в Д "Здравен контрол" отдел "ДЗК" виж тук

Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "Инспектор" в Д "МД" виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "инспектор" в Д "МД"  виж тук

Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" в Д "ЗК", отдел "ЛИ"" виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "Старши експерт" в Д "Здравен контрол" отдел "ЛИ" виж тук

Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "Инспектор" в Д "ЗК", отдел "ДЗК"" виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "инспектор" в Д "Здравен контрол" отдел "ДЗК" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Младши експерт" в Д "ЗК", отдел "ДЗК"" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши експерт" в Д "ЗК", отдел "ЛИ"" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Инспектор" в Д "ЗК", отдел "ДЗК"" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Инспектор" в Д "МД" виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук


Заповед № РД-15-08-24/28.06.2019 г. виж тук

Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "Инспектор" в Д "ЗК", отдел "ДЗК"" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Инспектор" в Д "ЗК", отдел "ДЗК"" виж тук

Заповед № РД-15-08-23/19.06.2019 г. виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши инспектор" в Д "МД" виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук


Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "Директор на дирекция" в Д "МД" виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "Директор на дирекция" в Д "МД" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Директор на дирекция" в Д "МД"  виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук


Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "инспектор" в Д "НЗБ" виж тук

Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в Д "НЗБ" виж тук

Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в Д "Здравен контрол" отдел "ЛИ" виж тук

Протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността "инспектор" в Д "Здравен контрол" отдел "ДЗК" виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "младши експерт" в Д "Здравен контрол" отдел "ЛИ" виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "инспектор" в Д "Здравен контрол" отдел "ДЗК" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в Д" НЗБ"  виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "инспектор" в Д "НЗБ"  виж тук

Заповед № РД-15-08-15/05.02.2019 г.

Заповед № РД-15-08-16/05.02.2019 г.

Заповед № РД-15-08-17/05.02.2019 г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в Д" Здравен контрол" отдел "ЛИ" виж тук

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "инспектор" в Д "Здравен контрол" отдел "ДЗК" виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук


Архив 2018

Резултати от проведен конкурс виж тук

Протокол №1/15.10.2018 г. виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук


Заповед №РД-15-186/26.09.2018 г.

Заповед №РД-15-185/26.09.2018 г.

Заповед №РД-15-184/26.09.2018 г.

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук


Архив 2017

Протоколи №1, 2, 3/14.12.2017 г. виж тук

Протоколи №1, 2, 3/14.12.2017 г. виж тук

Протокол №1/04.12.2017 г. и Заповед №РД-15-202/04.12.2017 г.

Протокол №1/04.12.2017 г.

Протокол № 1/04.12.2017 г.

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповед № РД-15-164/18.09.2017 г.

Заповед № РД-15-162/18.09.2017 г.

Заповед № РД-15-161/18.09.2017 г.

Протокол № 1/18.09.2017 г.


Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Архив 2016

Протоколи № 1, 2, 3/29.11.2016 г.

Протокол № 1/21.11.2016 г.

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

Протокол № 3/30.08.2016 г.

Протокол № 2/29.08.2016 г.

Протокол № 1/29.08.2016 г.

Заповед №РД-15-138/19.08.2016 г.

Протокол №2/17.08.2016 г.

Протокол №1/17.08.2016 г.

Обявление за провеждане на конкурс виж тук

________________________________________________________________________________________________________________________________

Архив 2015

Резултати от проведен конкурс виж тук

Протокол №1/12.09.2015 г.

Обявление за провеждане на конкурс виж тук


 

Протокол № 3/24.08.2015 г.

Протокол №1 


 

Архив 2014

Заповед конкурси

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Главен инспектор" стр.1

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши експерт" стр.1 , стр.2

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Младши експерт" стр.1 , стр.2

Резултати от проведен тест за длъжността "Главен инспектор" виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "Старши експерт" виж тук

Резултати от проведен тест за длъжността "Младши експерт" виж тук

 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши експерт" стр.1 , стр.2

Протокол № 3/24.10.2014 г. виж тук

Резултати от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт" виж тук

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.