+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

Списък с променен състав на специализирана ЛКК към ДКЦ "Св. Иван Рилски" ООД, гр.Търговище, считано от 01.07.2024 г.

Списък с променени състави на Специализирани ЛКК към "МБАЛ-Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 01.07.2024 г.

СПИСЪК на състава на ВТОРА ТЕЛК към "МБАЛ - Търговище" АД, гр.Търговище

СПИСЪК на състава на ОБЩА ТЕЛК към "МБАЛ - Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 19.06.2024 г.

 

Списък с променени състави на Специализирани ЛКК към "МБАЛ-Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 17.06.2024 г.

Списък с променен състав на специализирана ЛКК към "МБАЛ-Попово" ЕООД, гр.Попово, считано от 08.04.2024 г.

Списък с променени състави на Специализирани ЛКК към "МБАЛ-Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 08.04.2024 г.

Списък с променени състави на Общи и/или Специализирани ЛКК към "МБАЛ-Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 01.04.2024 г.

СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕ НА ОБЩИ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК ЗА 2024 г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

СПИСЪК на състава на ОБЩА ТЕЛК към "МБАЛ - Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 14.11.2023 г.

Списък с променен състав на Специализирана ЛКК към "МБАЛ-Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 09.10.2023 г.

Списък с променен състав на специализирана ЛКК към ДКЦ "Св. Иван Рилски" ООД, гр.Търговище, считано от 01.10.2023 г.

Списък с променен състав на Специализирана ЛКК към "МБАЛ-Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 20.06.2023 г.

Списък с променен състав на специализирана ЛКК към "МБАЛ-Попово" ЕООД, гр.Попово, считано от 25.05.2023 г.

Списък с променен състав на Специализирана ЛКК към МЦ "Солигена 2017" ООД, гр.Търговище, считано от 15.05.2023 г.

Списък с променен състав на Специализирана ЛКК към "МБАЛ-Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 09.02.2023 г.

Списък с променен състав на специализирана ЛКК към ДКЦ "Св. Иван Рилски" ООД, гр.Търговище, считано от 03.02.2023 г.

СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕ НА ОБЩИ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК ЗА 2023 г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

СПИСЪК на състава на ОБЩА ТЕЛК към "МБАЛ - Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 03.01.2023 г.

Списък на специализирана ЛКК към "МБАЛ-Попово" ЕООД, гр.Попово, считано от 05.12.2022 г.

Списък на специализирана ЛКК към "МБАЛ-Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 01.12.2022 г.

Списък на обща и специализирана ЛКК към "МБАЛ-Попово" ЕООД, гр.Попово, считано от 03.11.2022 г.

Списък с утвърден състав на СЛКК по УНГ и променено работно време на СЛКК към ДКЦ "Св. Иван Рилски" ООД гр.Търговище, считано от 05.09.2022 г.

Закриване на СЛКК по УНГ към "МБАЛ-Търговище" АД, гр.Търговище, считано от 01.09.22

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2022 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 01.09.2022 г.

Заповед №РД-01-46/03.02.2022 г.

Списък на специализирана ЛКК за 2022 г. за област Търговище

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2022 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 14.03.2022 г.

СПИСЪК С ПРОМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ" АД гр. Търговище, считано от 09.03.2022 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2022 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 08.03.2022 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2022 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 07.03.2022 г.

Списък с утвърдени състави на специализирани ЛКК за област Търговище 2022 г.

СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕ НА ОБЩИ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК ЗА 2022 г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Списък на състав на Обща ЛКК за 2022 г. на Медицински институт на Министерство на вътрешните работи за област Търговище

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2022 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 24.01.2022 г.

СПИСЪК С ПРОМЕНЕНИ СЪСТАВИ НА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ" АД гр. Търговище, считано от 15.11.2021 г.

СПИСЪК С ПРОМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ" АД гр. Търговище, считано от 25.10.2021 г.

СПИСЪК С ПРОМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ОМУРТАГ" ЕАД гр. Омуртаг, считано от 18.10.2021 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2021 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 14.09.2021 г.

СПИСЪК С ПРОМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ" АД гр. Търговище, считано от 10.09.2021 г.

Специализирана ЛКК "Медицински център - Ортопедия и травматология" ООД гр.Търговище, считано от 09.09.21 г.

СПИСЪК С ПРОМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ" АД гр. Търговище, считано от 01.09.2021 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2021 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 01.09.2021 г.

Специализирана ЛКК по хирургия към ГПСМП "Амбулатория по хирургия-2008" ООД гр. Търговище, считано от 02.08.20021 г.

Списък със състав на специализирана ЛКК към "Медицински център хирургия-2008 ООД гр. Търговище, считано от 02.08.2021 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2021 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 19.07.2021 г.

СПИСЪК С ПРОМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ" АД гр. Търговище, считано от 19.07.2021 г.

Специализирана ЛКК по хирургия към "ЕСКУЛАП-2000-МЦСИП" ООД гр.Попово

СПИСЪК С ПРОМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ" АД гр. Търговище, считано от 11.06.2021 г.

СПИСЪК С ПРОМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ОМУРТАГ" ЕАД гр. Омуртаг, считано от 10.06.2021 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2021 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 12.05.2021 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2021 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 08.04.2021 г.

СПИСЪК С ПРОМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ "МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ" АД гр. Търговище, считано от 07.04.2021 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВИ НА ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК КЪМ "МБАЛ-ОМУРТАГ" ЕАД гр. Омуртаг, считано от 11.02.2021 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2021 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 02.02.2021 г.

СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕ НА ОБЩИ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК ЗА 2021 г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Списък на състав на Обща ЛКК за 2021 г. на Медицински институт на Министерство на вътрешните работи за област Търговище

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2021 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 20.01.2021 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2021 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 04.01.2021 г.
СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2020 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 15.12.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВИТЕ НА ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 07.12.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2020 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 07.12.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2020 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 02.12.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВИТЕ НА ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 01.12.2020 г.


СПИСЪК СЪС СЪСТАВИТЕ НА ОБЩА  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 23.11.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 13.11.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВИТЕ НА ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 03.11.2020 г.


СПИСЪК СЪС СЪСТАВИТЕ НА ОБЩА  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 26.10.2020 г.


СПИСЪК СЪС СЪСТАВИТЕ НА ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 19.10.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВИТЕ НА ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 05.10.2020 г.


СПИСЪК СЪС СЪСТАВИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 15.09.2020 г.

 СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 27.07.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ЗА 2020 г. считано от 16.06.2020 г.

СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕ НА ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ЗА 2020 г., считано от 05.06.2020 г.


СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 07.05.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ЛКК ЗА 2020 г.,  считано от 04.05.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2020 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, считано от 07.05.2020 г.

СПИСЪК СЪС СЪСТАВ НА ОБЩА ТЕЛК ЗА 2020 Г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕ НА ОБЩИ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК ЗА 2020 г. ЗА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Списък на състав на Обща ЛКК за 2020 г. на Медицински институт на Министерство на вътрешните работи за област Търговище

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.